Lapsed ja tehnoloogia.

Internet kujutab endas justkui lõputut võrgustikku, mis salvestab kõiki andmeid. Mida rohkem võrgustikust otsida, seda rohkem suudab ka võrgustik talletada ja seeläbi pakkuda.

Lapsed on internetis väga haavatavad – mida rohkem on võimalusi, seda suurem on ka järelikult oht. Laste puhul võib oht olla suuremal määral mõne lastetoa jutukast ’’sõbra’’ leidmisel, kellele naiivselt liiga palju isiklikku informatsiooni jagatakse. Sellisel juhul on oht ka netikiusamiseks. Teisalt on oht arvutialane, ehk siis laps võib eneselegi teadmata alla laadida arvutisse viiruse, mis kahjustab tarkvara. Sellest lähtuvalt on oluline aeg-ajalt kontrollida, mida laps täpsemalt internetis teeb.

Lastele on vaja juba varakult õpetada internetis käitumise etiketti – näidata lapsele erinevaid lehekülgi, mis on spetsiaalselt tehtud lastele (mängud, mille moraal ongi etiketi järgimine, vigade leidmine netikäitumisel). Mida rohkem saab laps sellist suunatud praktikat, seda suurem on tõenäosus, et ta on ohtude ees rohkem kaitstud, sest teda on ettevalmistatud selleks, mis võib juhtuda.

Erinevaid mänge on võimalik leida näiteks:

http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/oppilaille.htm

http://www.mudila.ee/

Õpetaja või täiskasvanu roll IKT kasutamisel.

Tänapäeval on internet väga suureks abimeheks õppimisel ja uue omandamisel, sellest lähtuvalt tuleks last julgustada arvutit kasvutama. Eelnevale jutule toetudes ongi oluline see, et laps oleks teadlik, mis teda võib ohustada, ent tal oleks julgus, et märkamisel seda täiskasvanuga jagada. Kuna arvutil on võimalus piirangute kasutamiseks, siis vajadusel võib seda kaaluda, kuigi siinkohal on siiski oluline, et laps omandaks arvutikasutamise oskuse ka piirangute väliselt. See võiks olla siiski äärmuslik abinõu (näiteks pidev viiruste või reklaamribade allalaadimine).

Õpetaja puhul on oluline olla kursis pahavarast, mida lapsed sagedamini alla laevad – olla kursis põhjustega, mis seda tingib. Õpetada lastele seda, et iga hüpikaken tuleks sulgeda, kui see pole just ise esile kutsutud toiming.

Õpetaja ja täiskasvanu ühine roll peaks olema lapse suunamine interneti kasutamisel ning ohumärkide nägemine, vastsavalt sellele lapsele tagamaade selgitamine. Tänapäev on paratamatuks teinud selle, et lapsed juba väga noorest east alates on tehnoloogiaga sidemeis, ning selle tõttu on oluline ohutu, ent julgustatud ’’liiklemine’’ internetimetsas.

KASUTATUD MATERJALID:

http://www.arvutikaitse.ee/arvutikaitse-algtoed/

http://www.arvutikaitse.ee/lapsed-ja-internet-kas-ohutu-kooslus/

http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/ope_sanasto.htm

http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu2.pdf

Advertisements