Search

Melissa Anson

HARIDUSTEHNOLOOGIA · ALUSHARIDUS · NOORSOOTÖÖ KORRALDUS

Month

May 2015

Ülesanne 5 – Küsitluste koostamine

Mina valisin oma küsitluse leheks Connect.ee, sest see tundus mulle kõige mugavam lehekülg, mille abil küsitlust luua. Seal on juba mallid välja toodud, mis minu arust toetavad algajat kasutajat.

Google’i kasuks jätsin valimata, sest minu lähiaastate suurim saavutus üldse Google’i võimaluste kasutama õppimine (Gmail), seega see jäi minu jaoks vahele.

SurveyMonkey oma põhimõttelt ja ülesehituselt tundus väga analoogne Connect.ee lehele, lihtsalt leht pakkus oma teenuseid inglise keeles.

eFormular.ee tundus mulle lihtsalt nii tühi ja algeline, et olenemata võimalustest, mis olid tegelikult võrdväärsed teiste lehtedega, jättis see siiski mind külmaks ning ei kutsunud oma küsitlust seal läbi viima.

Nüüd aga küsitluse juurde: www.connect.ee/uuring/344357463/

Mina tegin küsitluse, suuremalt jaolt avatud küsimustega, et rohkem saada tagasiside vastajate seisukohast.

Kuna valdav enamus küsimusi on avatud, siis loodan, et keegi väga pikka viha ei pea, et küsimustele vastamine võtab rohkem aega kui valikvastustele klõpsamine.

Küsitluse koostamisel otseselt probleeme ei tekkinud – leht on lihtsalt üles ehitatud ning peale iga küsimuse kirjapanemist, on võimalik järgmine küsimus teisel viisil esitada (kõik 10 malli on kohe antud). Pigem oli küsitluse koostamisel raskusi siduvate küsimuste esitamisega, millel mingi reaalne otstarve ka oleks (teema valik tundus lõppeva kursuse raames aktuaalne minu jaoks).

Tulemusi ma veel analüüsida ei saa, aga endale tundub, et küsimused on tegelikult lihtsalt ja konkreetselt sõnastatud – nendele vastamine nõuab lihtsalt kindlat seisukohta.

Advertisements

Ülesanne 4 – pildid, fotod, joonistamine õppeprotsessis

Mina kasutasin nii piltide, kui ka töölehtede tegemiseks erinevaid lehekülgi. Alustan seega algusest.

1. Esimeseks valisin Teacher Planet lehe (tööleht), kus on võimalik erinevaid ülesandeid teha – lõin seal sõnamängu, kus tuleb tähed õigesti järjestada, et õige sõna välja tuleks:

tööleht

2. Free Puzzlemaker’i abil lõin pusle, kust sõnad tuleb leida ning allesjäävatest sõnadest leiab ka lahendi:

pusle

Järgmisena võtsin ette joonistamisega ning pilditöötlusega seotud programmid.

len üldiselt joonistamisega päris palju kokku puutunud ning oma vabal ajal vahel ikka nokitsen mõne pildi kallal, aga üldiselt kasutan ma ikkagi paberit ja pliiatsit ning arvutis joonistamine on mulle võrdlemisi võõras. Olen ise kasutanud aastaid Photoshopi, ning oskan seal erinevaid vidinaid kokku plötserdada, aga mitte midagi suurt korda saata.

Proovisin siis käepärasemaid programme ning üritasin mõelda välja erinevaid ideid, mida lapsed võiksid joonistada ning mis neile rõõmu valmistaks seda tehes.

1. Esimeseks programmiks oli Drawing for Children ning mõtlesin, et ehk oleks tore joonistada lemmiklooma asemel pilt loomast, keda võib näiteks maal näha või enamasti linnast väljas.

drawingforchildren

2. Teise programmina kasutasin Tux Paint’i. Kasutasin rohkem effekte, mida programm võimaldab ning lõin natuke minimalistliku õnnesooviga pildi.

tuxpaint

3. Kolmanda programmina mõtlesin kasutada hoopis Adobe Photoshop CS6, millega ise olen tihti kokku puutunud. See programm võib tunduda raskevõitu, kuid tegelikult on seal kõik funktsioonid väga lihtsalt asetatud – samuti saab sinna väga palju erinevaid võimalusi alla tõmmata, mis annab praktiliselt vabad käed ükskõik mille loomiseks. Ideaalis on seda programmi mõistlikum kasutada eelkooliealistega, kes võib-olla tahavad rohkem realistlikumat pilti luua ja erinevaid võimalusi ära kasutada. Tegin siis just efekte kasutades pildi.

photoshop

Usun, et olenemata programmist, on tegelikult kõige tähtsam leida mingi teema, mis lapsi kõnetab. Samuti on tähtis see, et õpetaja on kursis sellega, kuidas mõni programm töötab, et lapsi vajadusel aidata või suunata.

Ülesanne 3 – Õppeprogrammid ja -mängud

Mina tegutsesin üksi ning lõin ühe mängu keskkonnas kahoot.it.

Esialgu tekitas natuke ebakindlust lehekülg, sest ootasin reaalselt mängu loomist (umbes nagu IKT mäng aine raames), kuid sain kiirelt aru, et tegemist on siiski rohkem teadmiste kontrolliga või nö valiktesti loomise võimalusega. Esimese mõttena tuli mulle kohe pähe Eesti temaatika, sest praktika raames mängisime lastega Kuldvillakut, mille raames võtsime ka selle teema käsitlusele ning tegu oli eelkooliealiste lastega.

Minu mäng jäi küll lühidaks, ent selline ta välja tuli:

kahoot
 Kahoot mäng

Iseenesest selline mängu läbiviimise viis on tore, aga tekkis küsimus, et kuidas seda peaksid eelkoolilapsed mängima? Enamus õppeasutustes pole praegu piisavalt vahendeid, et kõik saaksid seda mängida ning teades selles vanuses lapsi, siis kohe kindlasti tahaksid kõik seda inviduaalselt proovida, mitte näiteks rühmas mitme peale.

Kahoot.it link on siin (aga panin private peale, seega ma nüüd ei teagi, kas ta midagi üldse näitab võõrale, või mitte) : https://create.kahoot.it/#/quiz/457d3938-caa1-4d9e-909e-d45293581c8e

Pusle koostasin ma Jigsaw Planet’i lehel ning see kukkus välja selliselt: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c1083930a59

See lehekülg mulle meeldis – tore, et saab ise valida, mitut tükki tahan ja kui kerge/raske raskusaste. See protsess pusle tegemiseni võttis nii vähe aega, seega see lehekülg tuleks küll käepärast meeles hoida. Tegin kohe tütrele ka pusle kasutamiseks.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑