Mina valisin oma küsitluse leheks Connect.ee, sest see tundus mulle kõige mugavam lehekülg, mille abil küsitlust luua. Seal on juba mallid välja toodud, mis minu arust toetavad algajat kasutajat.

Google’i kasuks jätsin valimata, sest minu lähiaastate suurim saavutus üldse Google’i võimaluste kasutama õppimine (Gmail), seega see jäi minu jaoks vahele.

SurveyMonkey oma põhimõttelt ja ülesehituselt tundus väga analoogne Connect.ee lehele, lihtsalt leht pakkus oma teenuseid inglise keeles.

eFormular.ee tundus mulle lihtsalt nii tühi ja algeline, et olenemata võimalustest, mis olid tegelikult võrdväärsed teiste lehtedega, jättis see siiski mind külmaks ning ei kutsunud oma küsitlust seal läbi viima.

Nüüd aga küsitluse juurde: www.connect.ee/uuring/344357463/

Mina tegin küsitluse, suuremalt jaolt avatud küsimustega, et rohkem saada tagasiside vastajate seisukohast.

Kuna valdav enamus küsimusi on avatud, siis loodan, et keegi väga pikka viha ei pea, et küsimustele vastamine võtab rohkem aega kui valikvastustele klõpsamine.

Küsitluse koostamisel otseselt probleeme ei tekkinud – leht on lihtsalt üles ehitatud ning peale iga küsimuse kirjapanemist, on võimalik järgmine küsimus teisel viisil esitada (kõik 10 malli on kohe antud). Pigem oli küsitluse koostamisel raskusi siduvate küsimuste esitamisega, millel mingi reaalne otstarve ka oleks (teema valik tundus lõppeva kursuse raames aktuaalne minu jaoks).

Tulemusi ma veel analüüsida ei saa, aga endale tundub, et küsimused on tegelikult lihtsalt ja konkreetselt sõnastatud – nendele vastamine nõuab lihtsalt kindlat seisukohta.

Advertisements