Meie rühmatöö oli e-portfoolio mõiste ning selle olulisemate osade lahti mõtestamine:

E-portfoolio ehk digitaalne portfoolio. Saab nimetada uue põlvkonna CVks. Kasutajad saavad teadmisi ja oskusi interaktiivlselt paigutada ja sorteerida. Seal saab värskendada erialasid ja sotsiaalseid saavutusi.

E-portfoolio annab õppijale võimaluse oma tegevust ise organiseerida, rõhutab elukestvat õpet. Portfoolio reflekteerib seda, mida inimene on aja jooksul õppinud või konkreetseid oskuseid, mis inimene on ise kirja pannud.

E-portfoolio annab võimaluse ka kommuunipõhisele õppimisele ja infovahetusele, kuhu inimesed saavad kirjutada omavahel jagamiseks vajaduspõhist informatsiooni (N: kindla temaatikaga foorumid, veebilehed). Spetsiifilisem näide on eKool, kus info käib kooli ja kodu vahelt (õpetaja, lapsevanem, laps) ning kõik vajalik on sellisel juhul veebis iga osapoole jaoks olemas. Sellisel tasandil on e-portfoolio hea kaaslane ka lasteaias kasutamiseks, luues blogi,  mida saaks infovahetuse vahendina kasutada õpetaja ja pere vahel, ühtlasi on ülevaade ka lasteasutusel endal.

2. Tarkvarad ja standardid

E-porfoolioga käivad kaasas standardid ja tarkvara. Standardites on oluline turvalisus, õigete metoodika kasutamine st. jagamine erinevate keskkondadega, näiteks sidumine blogidega. E-porfooliot saab ka jagada näiteks hindamis-, esitamis,  personaalarengu-, õpiporfoolioks.

Tarkvara- kommertstarkvara ja vabavaraline tarkvara. Võimaldavad üles laadida ja jagada faile.

3. Väljakutsed ja takistused.

Identiteet-läbi porfoolio annab inimene endast mingi mulje, tuleb olla väga ettevaatlik kuhu ja mida postitada. Teadmatusest võib kasutaja endale kahju teha. Inimesest jääb maha digitaalne jalajälg.  Esineb ka tehnilisi väljakutseid, näiteks kasutamisel, sulgemisel, tasuliseks muutumine, kallimaks muutumine.

4. Haridustehnoloogilisi pädevusi rakendatakse õppijate kaasamiseks.Õpetaja kohandab internetist leitud loovust. Digiajastule kohaste õppemeetodite kasutamine. Õetaja loob rühmale või kursusele suhtluskanali, nt foorum. Digiühiskonnas kodanikuna käitumine. Kutsealane areng ja eestvedamine- kaardistab enda pädevustest lähtuvalt.

Advertisements