Search

Melissa Anson

HARIDUSTEHNOLOOGIA · ALUSHARIDUS · NOORSOOTÖÖ KORRALDUS

Month

November 2015

Õpikeskkondade ja võrgustike kaardistuse analüüs

Minu kaardistus otseselt ei muutunud, pigem laiendas see mu silmaringi ja oskan rohkem arvesse võtta uusi veebikanaleid, mida kasutada. Need, mida kasutatakse praktika lasteaias igapäevases töös, ei saa tingimata olla kasutusel minu töös tulevikus, sest minu praktika lasteaias on väga suur võimalus teha igapäevaselt tööd multimeediavahenditega ja igas majas seda võimalust pole. Suuremas jaos sain targemaks selles osas, et mida lapsed kasutavad näiteks, või mis lehti vanemad kasutavad. Väga tore tagasiside minu jaoks oli ka see, et vanematele meeldib väga, et rühmal on blogi – ma oleks isiklikult väga õnnelik, kui ka minu lapse lasteaias seda sotsiaalkanalit kasutataks. Minu jaoks uued olid ainult need kanalid, mida kasutati juhatuse poolt, sest mina nendega kokku puutunud pole varasemalt. Rühmasiseste programmide ja vahenditega olen, sest käisin ka kevadel samas lasteaias praktikal ning olen natuke kätt saanud juba proovida nende vahenditega.

Isiklikult leian, et näiteks YouTube, Facebook, Instagram jms nö suure meedia kanalid pole minu arust väga head vahendid, mida kasutada töös lastega. Ma saan aru, et YouTube on selles mõttes hea koht, mida kasutada, et seal on palju videod ja eri keeltes ja palju kasulikku, aga rühmas on videote taust kontrollitud ja eeltöö tehtud – laps kodus sellel lehel ei pruugi mõeldagi sellele, et ta peaks mingit taustatööd tegema või mõtlema, et iga video sisu ei pruugi täiesti süütu olla. Kuna YouTube on tasuta kanal, siis seal on vahel ikka igast sodi postitatud ja sellepärast pole see minu silmis kõige turvalisem kanal. Sama kehtib Facebook’i kohta – seda küll kasutatakse pigem lapsevanematele info jagamiseks, aga minule isiklikult seostub Facebook kohe sotsialiseerumisega ja rohkem eraeluga ja see on minu jaoks natuke võõras, et ma peaksin näiteks Facebook’i kaudu lasteaia kollektiiviga kontaktis olema. Tegelikult on tore, et tänapäeval liiguvad asjad selles suunas, et oluline on suhelda ja pole vahet, kus seda teha, aga minule veel tundub see natuke liga familiaarne. Instagram on samuti selle ohuga, et näitad mingit toredat pilti, mis kuskilt leitud, aga see üks pilt võib olla saja või miljoni täiesti mittesobiva pildiga ümbritsetud. Just nendel põhjusel ma pigem eelistaksin oma töös seda, et kasutaksin programme, mis on lastele suunatud. Sel viisil võivad nad ka kodus tutvuda nende programmidega või kanalitega ja ma ei pea nii väga kartma, et seal midagi neile vastu vaataks, mis pole nende jaoks sobilik.

Ma leian, et siinkohal on rõhk nendel keskkondadel, mis hõlbustavad rühma ja lasteasutuse tööd, mis on seotud just vanematega. Kindlasti ei saaks tööd teha ilma nende keskkondadeta, mida kasutab juhatus oma töös, aga kui võtta need kattuvad keskkonnad, siis leian, et olulisel kohal on eLasteaed, Gmail ja blogid. Blogid on minu jaoks uudne teema, just lasteaia kontekstis ja minu arust on see nii üdini tore idee ja vahend, mida oma töös kasutada. Gmail on hõlpsaks kirjavahetuseks asendamatu vahend ning eLasteaed hakkab vaikselt seda kohta üle võtma, kuhu saab kogu informatsiooni sisestada, mis vähegi lapsevanemale vajalik.

Ma ei oska seda isiklikult hinnata, sest minu praktika lasteaias on kasutusel siiski keskkonnad, mida kasutatakse kindla vajadusega ja praktiliselt igapäevaselt. Nende töös pole kasutusel neid võrgustikke, mida enam väga ei kasutata. Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on üleüldiselt minu isiklikul arvamusel keskmisest natuke innovaatilisem ja kiiremini edasiliikuvam lasteaed ja võib-olla ka sel põhjusel on nende igapäevane töö väga kiireks ja mugavaks tehtud.

kaardistus

keskkonnad

 

Advertisements

Kaardistamine

kaardistus

Mina otsustasin oma kaardistamiselt saadud informatsiooni sel viisil lahendada, sest see näitab üleüldiselt seda, kui palju keegi midagi kasutab ning kui palju on kattuvaid kanaleid.

Oma kaardistamisel puutusin kokku direktori, õppealajuhatajaga ning oma lähijuhendajaga praktika lasteaias. Esmasel kohtumisel sain juhatuselt kaardistuse ning juhendaja kooskõlas tegime sellise otsuse, et rühmakaardistus maja pealt saadetakse mulle meilile – koosolekul pandi terve maja peale paika, mida keegi kasutab. Valisime sellise tee, sest see hoidis meie jaoks aega kokku ja sain ühe korraga kõik vastused, mida vaja. Laste ja lapsevanemate vastuste puhul küsis õpetaja lastelt veebilehti, mida nad kasutavad, vanematele saadeti ankeet. Kuna varasemalt mainiti, et vanematelt võib seda informatsiooni raske olla saada, siis ütlesin ennatlikult oma juhendajale, et 3-5 vastusest on küllalt ja täpselt 5 vanema vastused sain ma ka vastu. Selle tõttu ütleksin, et minu arust suhtlesid vanemad väga aktiivselt kaasa ja see on minu jaoks väga tore üllatus.

Juhatus kasutab oma töös:

 1. EHIS – kõik andmed on sinna sisestatud, kasutatakse kord kuus
 2. Statistikaamet – kvartalis sisestatakse tööjõuliikumine
 3. Tallinna Haridusandmekogu – lasteaia järjekorrad, laste andmed, kasutatakse vajaduspõhiselt
 4. AToS (sapweb) – eelarve, arveldamised, toidupäevad, kõik asutused on registreeritud, kasutusel igapäevaselt
 5. EKIS – kõik, mida varasemalt paberil arveldati; koolivalmiduskaardid
 6. Maksuamet (majandusjuhataja)

Mida kasutavad rühmaõpetajad ja juhatus:

 1. kirjad.edu.ee server kirjade saatmiseks, meililistid
 2. Koduleht – vajadusel uuendatakse
 3. eLasteaed – varasemalt eKool – nädalaplaanid, kõik andmed sisestatakse ise
 4. Facebooki grupp – teated, sündmused, olulised asjad (sama info läheb ka meililistidest laiali, aga lastevanemad kasutavad erinevaid kanaleid info saamiseks)
 5. Blogger või WordPress – igal rühmal oma blogi

Rühmades on kasutusel: 

 1. Pinterest – ideede ammutamiseks ideaalne leht, rahvusvaheliselt materjale ja ideid pandud, mida rühmatöös ära kasutada
 2. PowerPoint esitluste tegemiseks
 3. Google, kui kõige üldisem infoallikas
 4. Lastekas
 5. ETV2 lasteekraan – lastejaam.ee
 6. YouTube
 7. Flow!Works – võimaldab teha esitlust nii, et sellele on lisatud erinevaid meediaid (audio, powerpoint, pdf jne)
 8. SheppardSoftware – erinevate kategooriate kaupa interaktiivsed mängud lastele

Lapsed on kokku puutunud selliste veebikanalitega:

 1. Kizi.com – sarnane Lastekale
 2. YouTube
 3. Lastejaam.ee
 4. Yoob.com – sarnane Lastekale, Kizi.com’ile
 5. Barbie leht videote vaatamiseks (multikad)
 6. Tv3 Play

Lapsevanemad kasutavad kõige rohkem:

 1. Blogger
 2. WordPress
 3. Gmail
 4. Lasteaia koduleht/Facebooki leht

erasmus

Ühtlasi töötab Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed koostöös ERASMUS+ programmiga, mille läbi kasutavad nad järgmisi kanaleid:

 1. Skype – õpetajad ja lapsed suhtlevad omavahel selle vahendusel (keskmiselt 5x aastas)
 2. eTwinning.net – töökeskkond, kuhu laetakse tegevusi, aruandeid, suhtlusvõimalus. Kasutatakse igapäevaselt.
 3. Gmail igapäevaselt kasutusel informatsiooni jagamiseks
 4. Veebipõhiselt saadeti ka taotlus, aruandlus ja raportid (ERASMUS+ lehele).

Blog at WordPress.com.

Up ↑