kaardistus

Mina otsustasin oma kaardistamiselt saadud informatsiooni sel viisil lahendada, sest see näitab üleüldiselt seda, kui palju keegi midagi kasutab ning kui palju on kattuvaid kanaleid.

Oma kaardistamisel puutusin kokku direktori, õppealajuhatajaga ning oma lähijuhendajaga praktika lasteaias. Esmasel kohtumisel sain juhatuselt kaardistuse ning juhendaja kooskõlas tegime sellise otsuse, et rühmakaardistus maja pealt saadetakse mulle meilile – koosolekul pandi terve maja peale paika, mida keegi kasutab. Valisime sellise tee, sest see hoidis meie jaoks aega kokku ja sain ühe korraga kõik vastused, mida vaja. Laste ja lapsevanemate vastuste puhul küsis õpetaja lastelt veebilehti, mida nad kasutavad, vanematele saadeti ankeet. Kuna varasemalt mainiti, et vanematelt võib seda informatsiooni raske olla saada, siis ütlesin ennatlikult oma juhendajale, et 3-5 vastusest on küllalt ja täpselt 5 vanema vastused sain ma ka vastu. Selle tõttu ütleksin, et minu arust suhtlesid vanemad väga aktiivselt kaasa ja see on minu jaoks väga tore üllatus.

Juhatus kasutab oma töös:

 1. EHIS – kõik andmed on sinna sisestatud, kasutatakse kord kuus
 2. Statistikaamet – kvartalis sisestatakse tööjõuliikumine
 3. Tallinna Haridusandmekogu – lasteaia järjekorrad, laste andmed, kasutatakse vajaduspõhiselt
 4. AToS (sapweb) – eelarve, arveldamised, toidupäevad, kõik asutused on registreeritud, kasutusel igapäevaselt
 5. EKIS – kõik, mida varasemalt paberil arveldati; koolivalmiduskaardid
 6. Maksuamet (majandusjuhataja)

Mida kasutavad rühmaõpetajad ja juhatus:

 1. kirjad.edu.ee server kirjade saatmiseks, meililistid
 2. Koduleht – vajadusel uuendatakse
 3. eLasteaed – varasemalt eKool – nädalaplaanid, kõik andmed sisestatakse ise
 4. Facebooki grupp – teated, sündmused, olulised asjad (sama info läheb ka meililistidest laiali, aga lastevanemad kasutavad erinevaid kanaleid info saamiseks)
 5. Blogger või WordPress – igal rühmal oma blogi

Rühmades on kasutusel: 

 1. Pinterest – ideede ammutamiseks ideaalne leht, rahvusvaheliselt materjale ja ideid pandud, mida rühmatöös ära kasutada
 2. PowerPoint esitluste tegemiseks
 3. Google, kui kõige üldisem infoallikas
 4. Lastekas
 5. ETV2 lasteekraan – lastejaam.ee
 6. YouTube
 7. Flow!Works – võimaldab teha esitlust nii, et sellele on lisatud erinevaid meediaid (audio, powerpoint, pdf jne)
 8. SheppardSoftware – erinevate kategooriate kaupa interaktiivsed mängud lastele

Lapsed on kokku puutunud selliste veebikanalitega:

 1. Kizi.com – sarnane Lastekale
 2. YouTube
 3. Lastejaam.ee
 4. Yoob.com – sarnane Lastekale, Kizi.com’ile
 5. Barbie leht videote vaatamiseks (multikad)
 6. Tv3 Play

Lapsevanemad kasutavad kõige rohkem:

 1. Blogger
 2. WordPress
 3. Gmail
 4. Lasteaia koduleht/Facebooki leht

erasmus

Ühtlasi töötab Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed koostöös ERASMUS+ programmiga, mille läbi kasutavad nad järgmisi kanaleid:

 1. Skype – õpetajad ja lapsed suhtlevad omavahel selle vahendusel (keskmiselt 5x aastas)
 2. eTwinning.net – töökeskkond, kuhu laetakse tegevusi, aruandeid, suhtlusvõimalus. Kasutatakse igapäevaselt.
 3. Gmail igapäevaselt kasutusel informatsiooni jagamiseks
 4. Veebipõhiselt saadeti ka taotlus, aruandlus ja raportid (ERASMUS+ lehele).
Advertisements