Mina esitasin olude sunnil oma kaardistuse juhatuse poolele eraldi, ning siis oma rühmas (lihtsalt ei võimaldatud teist varianti, majas olid väga kiired ajad).

kaardistuserasmus

Mõlemale osapoolele saatsin peale kaardistuse tegemist oma valmis töö ning analüüsi. Kui ettekannet tegin, siis võtsingi selle pildi ette. Avasin oma mõtteid, miks lahendasin kaardistuse just sel viisil ja väga illustratiivselt. Mõlema osapoole puhul tuli välja see, et väga meeldis juhatuse ning rühmade kõrvutus ja see, et konkreetselt on nähtaval, kui palju keegi midagi kasutab ning ming eristab just ka tööülesannete puhul kasutust. Leian, et Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia puhul on üleüldiselt tegemist väga tehnikateadliku lasteaiaga ja nende puhul oli erinevate veebikanalite kasutus väga suur.

Rühmasiseseselt leidsid minu rühma mõlemad õpetajad (kes töötavad kahes eri vanusega rühmas samas majas), et tegelikult oli väga kasulikuks informatsiooniks see, milliseid kanaleid kasutavad oma tegevuses teised rühmaõpetajad ning mida kasutavad vanemad, sest see võimaldab suunata ka oma tööd praktilisemalt.

Mina isiklikult ei hakanud isegi rääkima programmidest, mida mina ise kasutan või kasutanud olen, sest ma sain pigem just selle kaardistuse põhjal endale väga palju programme juurde, mida kasutada. Siinkohal olen väga tänulik oma juhendajale, kes sai kõikide rühmaõpetajate käest tagasiside kaardistuse kohta ning juhatusele, kes leidis siiski aja, et minuga üldse kohtuda. Sain kohe alguses seda kuulda, et tegelikult on neil väga kiired ajad ja minu praktikaga poldud seal ju arvestatud, seda küsisin ise neilt, sest see maja on väga silma paistnud praktika jooksul.

Advertisements