• Milliseid e-kursuseid saab lasteaiaõpetaja e-õppena läbida (too vähemalt 3 näidet), et oma IKT pädevusi arendada?

Animatsioon, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid animatsiooni liike, olulisemaid mõisteid ja stsenaariumi koostamist. Õpetatakse programmide Stykz, Movie Maker ja MonkeyJam kasutamist ja helitöötlusprogrammi Audacity kasutamist.

Arvutiga joonistamine, mille eesmärgiks on joonistusprogrammide kasutamise tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel ning graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtete tutvustamine.

Esitlus ilma PowerPointita, mille eesmärgiks on tutvuda erinevate veebipõhiste esitluste loomist võimaldavate vahenditega, õppida kasutama veebipõhiseid esitluste loomise vahendeid ning luua ja avaldada esitlusti veebist.
2) Mis keskkonnas kursuseid läbi viiakse (arvesta kõiki kolme, mille kohta näited tõid)?

Kõik eeltoodud kursused viiakse läbi HITSA täiendkoolituste ning on veebipõhised. Sirvisin erinevaid koolitusi ja valisin need, sest need pakuvad mulle isiklikult reaalselt huvi. Animatsiooni oleme küll nüüd õppinud, aga arvutiga joonistamine meeldib mulle väga ja olenemata, et oskan seda, olen seda ise õppinud ja tahaksin lähemalt sellega tutvuda. Esitlus ilma PowerPointita jäi mulle kohe silma just sel põhjusel, et minu esimene ettekujutus esitlusest toimub just ainult PowerPointiga ja väga tore oleks oma maailma selle koha pealt uute teadmistega rikastada.
3) Kas sulle jäid silma kursuseid, mida on sarnaste teemadega juba mitmeid ning kursuseid, mida ei ole üldse, aga võiks olla! Sarnaste teemade ja nimedega kursuseid leidus (aga tuvastasin mingil määral selle, et mõni on kombineeritud koolitus ja mõni on veebipõhine). Jäi mulje, et et koolitused ei ole siiski täiesti üks ühele kui esitlusvorm on teine, sest nende koolituste nimed siiski on vähesel määral erinevad. Seda seisukohta ma ei osanud võtta, kas midagi üldse vaja ei ole, sest ma usun, et alati leidub keegi, kellele on vaja (miks neid muidu nii palju on), samas olen väga positiivselt üllatunud, et neid koolitusi on nii palju ja ma isiklikult sooviks vähemalt 90% nendest läbi käia.
4) Kui leidsid kursused, siis kas kursuse eesmärgid ja õpiväljundid olid lihtsalt leitavad ja arusaadavad? HITSA leht tundub minule väga lihtne ja loogiline. Esiteks on koolituste kõrval koha ilusti kirjas, et mis mahus see koolitus toimub ja kas see on veebipõhine või mitte. Kui oled enda jaoks sobiva koolituse leidnud, siis sellele klikates tuleb ette nö koolituse baasvorm, kus on täpselt kirjas, mis on eesmärk, mis saavutatakse, mida tegema peab, et koolitus läbitud saada. Väga mugav lehekülg kasutamiseks.
5) Millised on kursustel osalemise tingimused?

Nendele küsimustele vastamiseks arvesta enda kolme näidet! Aga võid endale ka laiemat käsitlust lubada.

Animatiooni ja joonistamise puhul oli näiteks vajalik kesktasemel arvutioskus – samas ma julgen arvata, et kui keegi võtab osa üleüldse veebipõhisest koolitusest, siis ta mingil määral peab ikkagi oskama arvutit nagunii kasutada, sest muul viisil seda koolitust ilmselt läbitud ei saa.

Järgmine tingimus peale oskuse, on see, et peab olemas olema ka arvuti – see tundub samuti loogiline, et muul viisil pole väga võimalik seda läbida. Eeldan, et siinkohal sobib tegelikult ka see, kui keegi kasutab töö poolt pakutavaid võimalusi (nt rühmas olevat arvutit vms).

Animatiooni ja PowerPoint koolituse puhul on vajalik ka mikrofoni ja kõrvaklappide või helinduse olemasolu, joonistamise puhul on vajalik arvutiga ühendatav hiir.

 

  • Teema: Animatsiooni loomine

Eesmärk: tutvustada erinevaid animatsiooni liike, olulisemaid mõisteid ja stsenaariumi koostamist. Õpetatakse programmide Stykz, Movie Maker ja MonkeyJam kasutamist ja helitöötlusprogrammi Audacity kasutamist.

Aeg: Ühe kuu vältel

Keskkond: WordPressi keskkonnas viiksin läbi (reaalselt ainuke, mida ma kasutada oskan ise) ning koolitataval peaks olema arvuti kasutamise võimalus, mis võimaldab ka heli kasutada. Tarkvaraliselt peaks olemas olema MovieMaker (saaksin ise lisada ka video, kuidas programmi installeerida, kui seda ei ole mõnel koolitataval).

Materjalid: eeldusel, et mina viin vastavat kursust läbi, siis kasutaksin meelsasti enda tehtud õppematerjale (videoid ning juhendeid). Siis on vähemalt kindel, et saan ise aru, mida ma teistele õpetan ja saan alati abiks olla, kui miski arusaamatuks peaks jääma.
Õpiülesanded: lähtuvalt eesmärkidest peaks kursust läbiv inimene leidma enda jaoks sobiva animatsiooni liigi, looma stsenaariumi, vastavalt stsenaariumile pildistama üles oma animatsiooni ning kokku monteerima selle Movie Makeri abil (see minu silmis kõige lihtsam programm, mida kasutada, mis sisaldab endas ka helivõimaluse kasutamist).

 

Kursus näeks välja selline, et esimesel korral oleks sissejuhatus teemasse, mis tutvustab animatsiooni ajalugu, arengut ning erinevaid liike, mida animatsioon endas sisaldab. Selle laeksin üles esitlusena ning lisaksin mõned Youtube’i videod näitmaterjaliks.

Teine nädal võiks endas sisaldada seda, et tutvuda erinevate videomaterjalidega, mis annaksid ideid algajale stsenaariumi loomiseks. Teiste teostuse vaatamise juures tooks välja kohad, mida silmas pidada, et vigu ei tekiks oma töös (kaamera pole stabiilselt ühes kohas, liiga vähe pilte).

Kolmandal korral oleks põhirõhk Movie Makeri kasutusel ning kõikide funktsoonide läbivaatamisel – siinkohal ilmselt salvestaksin ise koos heliga video, kus näitaksin järjest kõik kasutuvõimalused ära ja räägiksin ise jutu peale, kuidas miski käib.

Neljandal korral saavad kõik veebipõhiselt oma animatsiooni üles laadida ning koolituse lehele linkida, nii, et seda saaks jagada ka teiste koolitusel osalenud inimestega.

 

Advertisements