Õpistsenaariumiks on Loo jutustamine. Antud protsess on läbi tehtud lasteaias ning hoopiski õpetajatega – ülesandeks oli luua lastele õpetlik video, mis aitaks meelde jätta, kuhu pöörduda hädaabi vajamise korral. Lõpptulemus oli põhimõtteliselt animatsioon.

Unista

Selles faasis lepiti suures ringis kokku, mis kujul lastele selgitada hädaabisse pöördumist, ning tehti ühine otsus, et tulemuseks võiks olla tore video/animatsioon. Sellisel viisil jääb väiksematele lastele ka paremini meelde, millal hädaabisse on vajalik pöörduda ning mis numbril ühendust võtta. Rühmad jaotati loosi teel: stsenaariumi grupp, filmigrupp ja montaažigrupp. Õpetajad hindasid grupiti üksteise tööd. Algselt pandi kirja ootused, hiljem hinnati tulemust lähtuvalt ootustest.

Uuri

Tutvuti juba tehtud töödega ning üritati leida mingi idee, mida ei ole juba teostatud. Selleks kasutati YouTube’i, sest see oli õpetajate jaoks kõige tuttavam platvorm. Ideid jagati omavahel Google Docs’i kaudu, mis alguses ühe õpetaja poolt loodud sai.

Kaardista

Selles järgus koostati story-board stsenaariumi grupi poolt, mida jagati ka teiste gruppidega, et vajadusel midagi korrigeerida. Õpetajad olid omavahel pidevas koostöös ja stsenaarium sai kiirelt paika pandud.

Tee

Kuna õpetajad ise ei olnud varasemalt selles protsessis osalenud, siis tutvustasin neile järk-järgult, kuidas ja mida nad tegema peavad. Vajadusel said abi küsida, kui suurem osa oli neist väga pädevad ja aitasid ise üksteist. Protsess sujus ladusalt. Filmigrupis oli 3 inimest, üks oli kaameraga ning teised kaks liigutasid objekte. Filmimine võttis aset lasteaias, kus olid kõik vajaminevad vahendid olemas (kaamera, arvuti, montaažiprogramm). Filmimine viidi läbi vastavalt stsenaariumile. Hiljem vaadati koos kaadrid läbi ning pandi kokku film. Olenemata, et grupid olid eraldi, tehti enamus etapid siiski läbi koostöös teiste gruppidega. Õpetajad olid oma tööjaotusega rahul ja tundsid, et iga indiviid leidis oma väljundi antud projektis.

Küsi ja tee koostööd

Antud töö tulemust jagasime ka lähistel asuvate lasteaedadega (õpetajad omavahel tuttavad). Seda näidati rühmades ning õpetajad ja lapsed andsid kokkuvõtliku tagasiside. Kõikide osapoolte jaoks oli antud protsess väga uudne, huvitav ja positiivne, ning ärgitas samu asju uuesti tegema, kaasates lapsi.

Näita

Antud video esitati lasteaias kõikides rühmades ning tulemust jagati ka lapsevanematega läbi lasteaia blogi. Tagasiside oli jällegi positiivne, parendus ettepanekuid ei tulnud, kuid soovitati antud asju veel teha, sest need on ka perede jaoks huvitavad. Õpetajad ise olid õnnelikud, et julgesid midagi uut proovida, kuid mõned õpetajad tõid välja, et ei oskaks iseseisvalt siiski teha animatsiooni, sest arvutikasutamise oskus ei ole nii hea ja vajaks abi. Teised õpetajad olid nõus abiks olema, kui soovitakse rühmas teha.

 

Advertisements